Rijbewijskeuringen in Den-Helder

Rijbewijs A/BE 

Bij 75 jaar moet u voor het eerst gekeurd worden voor uw rijbewijsverlenging. Voor een vlotte afhandeling vragen wij aan u om:

 • Formulier genaamd “Eigen verklaring met geneeskundig verslag” verkrijgbaar bij Gemeenthuis. Hier zijn kosten aan verbonden;
 • Uw eventuele medicijnenlijst;
 • Klein beetje urine in urinecontainertje, hoeft geen ochtend urine te zijn, graag met naam. (verkrijgbaar bij drogist of apotheek.);
 • Eventueel bril/contactlenzen; Let op: m.b.t. de contactlenzen de sterkte van de lenzen naar de keuring meenemen;
 • Als uw ogen langer dan 3 jaar niet zijn getest, voorafgaand aan de keuring, de opticiën te bezoeken;
 • Legitimatiebewijs.

Onderzoek bestaat uit:

 • urine onderzoek
 • ogen testen
 • bloeddruk
 • (gericht) lichamelijk onderzoek

Grootrijbewijs C/D/E (geneeskundige verklaring via

gemeentehuis)

Taxi (geneeskundige verklaring via Kiwa)  http://diensten.kiwa.nl/vergunningen/chauffeurskaart

Formulier genaamd “Eigen verklaring met geneeskundig verslag” verkrijgbaar bij Gemeentehuis voor grootrijbewijs . Hier zijn kosten aan verbonden.

 • Uw eventuele medicijnenlijst;
 • Eventueel bril/contactlenzen; Let op: m.b.t. de contactlenzen de sterkte van de lenzen naar de keuring meenemen;
 • Als uw ogen langer dan 3 jaar niet zijn getest, voorafgaand aan de keuring, de opticiën te bezoeken;
 • Legitimatiebewijs.

Onderzoek bestaat uit:

 • urine onderzoek (ter plaatse lozen)
 • ogen testen
 • bloeddruk
 • (gericht) lichamelijk onderzoek